AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

 

Haelsolinjen-3.png

sfh_auktoriserad_bla-over_rgb1_1-150x115.jpg

Sjukvård

Vår personal kan – efter kundens önskemål och enligt avtal - erbjuda en snabb och effektiv sjukvård oavsett om den är arbetsrelaterad eller allmän. Vi har även möjlighet att vid behov remittera till externa specialister.

  • Telefonrådgivning dagligen
  • Allmän sjukvård / arbetsrelaterad sjukvård
  • Akuttider dagligen
  • Snabb psykologkontakt
  • Sjukgymnastik
  • Specialistremisser

Målsättningen är att tillhandahålla effektiv och tillgänglig
sjukvård för att underlätta ett snabbt tillfrisknande.

AKTUELLT

Auktoriserad företagshälsovård

Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

Lär mer om auktorisation.

Statligt ramavtal

Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.