AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

 

Haelsolinjen-3.png

sfh_auktoriserad_bla-over_rgb1_1-150x115.jpg

Undersökningar och intyg

Vi tillhandahåller ett stort antal medicinska undersökningar och utfärdar medicinska intyg som stöd för arbetsgivare, inför och fortlöpande under anställningar.

Allmänna undersökningar och intyg

Nyanställningsundersökning

Syftar till att bedöma om det finns medicinska hinder att genomföra de tänkta arbetsuppgifterna. Undersökningen genomförs av företagsläkare och tjänstbarhetsintyg utfärdas.

Förstadagsintyg

Undersökning och intyg för att utreda orsaker till återkommande sjukfrånvaro.

Drogtester

Målsättningen är att säkerställa en drogfri arbetsplats. Tester kan utföras vid nyanställning, vid misstanke om drogbruk eller slumpmässigt av all eller viss personal.

Lagstadgade undersökningar

Arbetsgivaren ansvarar enligt lag för att medicinska kontroller genomförs eller erbjuds anställda som utför arbete i vissa riskmiljöer och under förhållanden med ökad risk. Vi genomför undersökningarna och utfärdar vid behov tjänstbarhetsintyg.

Kontroll skall genomföras

Arbeten med exponering för:

 • Bly och kadmium
 • Asbest, kvarts, och vissa syntetiska oorganiska fibrer
 • Härdplaster
 • Joniserande strålning

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning:

 • Höjdarbeten i master och stolpar
 • Rök- och kemdykning
 • Dykeriarbeten

Kontroll skall erbjudas

 • Arbeten med exponering för vibrationer
 • Nattarbeten

Andra lagstadgade undersökningar

 • Livsmedelsarbete
 • Sjöfolk
 • Järnvägsarbete
  • Körkortsintyg yrkestrafik
  • Körkortsintyg 45+
  • Körkortsintyg, drogtest

  AKTUELLT

  Auktoriserad företagshälsovård

  Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

  Lär mer om auktorisation.

  Statligt ramavtal

  Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.