AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

 

Haelsolinjen-3.png

sfh_auktoriserad_bla-over_rgb1_1-150x115.jpg

Våra utbildningar

Vi har ett stort urval av utbildningar. Kontakta oss om Du vill veta mer.

Hälsa och friskvård

 • Stresshantering
 • Sömnkurs
 • Inspirationsföreläsning
 • Viktminskning
 • Rökavvänjning

Arbetsmiljö

 • Härdplast
 • Hjärt- och Lungräddning (HLR)
 • Första Hjälpen
 • Bättre ArbetsMiljö (BAM)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ergonomi
 • Hot- och Våld

Ledarskap

 • Svåra samtal
 • Konflikthantering
 • Krishantering

Rehabilitering

 • De nya sjukskrivningsreglerna

AKTUELLT

Auktoriserad företagshälsovård

Attundahälsan är en av de första auktoriserade FHV mottagningarna i landet.

Lär mer om auktorisation.

Statligt ramavtal

Kammarkollegiet har utsett Attundahälsan till leverantör av FHV tjänster till statliga myndigheter i Sollentuna.