32021dec

Psykosociala insatser för barn och unga (6-17 år)

Från 1/12-2021 kommer vi att tillhandahålla psykosociala insatser för barn och unga (6-17 år) med mild till måttlig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Vi behandlar exempelvis sömnbesvär, stress, relationsproblem, depression, trots och utagerande, ångestproblematik, fobier, tics samt lindrigt till måttligt tvångssyndrom. För tidsbokning var god ring 08-120 99 125