När kan jag få vaccin?

Tillgången på vaccin avgör när vi kommer kunna erbjuda vaccin. De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 kommer erbjudas vaccin först. I takt med att vi får mer vaccin kommer fler att erbjudas.

Enligt Region Stockholms preliminära tidplan kan vi få tillgång till vaccin så att vi kan börja vaccinera hemsjukvårdspatienter och invånare som har hemtjänst med omsorgsinsatser från  början av mars.

Våra patienter som är 65 år och äldre hoppas vi kunna börja vaccinera successivt från mitten av mars. De äldsta kommer erbjudas vaccin först.

 Jag har väntat så länge, har ni glömt bort mig?

Du är inte bortglömd. Tillgången på vaccin är begränsad och därför drar det ut på tiden. Du kan vara trygg med att vi följer prioriteringsordningen och du erbjuds vaccin när det är din tur.

Du kan följa aktuell information om vaccineringen på 1177.se. Vi informerar också om vaccineringen på vår vårdcentrals webbplats.

 Vem får vaccin först?

De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 kommer erbjudas vaccin först. Vi följer prioriteringsordningen som du kan läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 1. Först erbjuder vårdcentralen vaccin till personer som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser, LSS-boenden och individer med personlig assistent samt vuxna som bor med dessa.
 2. Därefter erbjuds vårdcentralen vaccin till de som är:
 • 65 år eller äldre, varav de äldsta först
 • Vuxna med LSS-insatser och vuxna med assistansersättning.
 1. När vårdcentralen gett dessa vaccin fortsätter vi med:
 • Personer i åldern 60-64 med sjukdom eller tillstånd som innebär riskökning
 • Personer i åldern 60-64
 • Personer i åldern 18-59 med sjukdom eller tillstånd som innebär riskökning.

Jag har hemtjänst, vad gäller för mig?

Vårdcentralen samverkar med kommunen. Du som berörs av detta erbjudande kommer att få veta hur du ska göra. Exakt när vaccinering sker beror på vår tillgång på vaccin. Enligt nuvarande tidplan räknar vi med att kunna erbjuda dig som har hemtjänst vaccin med start vecka 8-10.

Jag är över 65 år, vad gäller för mig?

Du som är 65 år eller äldre kommer få vaccin av den vårdcentral som du är listad på. Vi kan komma att prioritera de äldre först beroende på tillgång till vaccin.

Vår preliminära tidplan är att erbjuda vaccin i slutet av mars för de allra äldsta. Och successivt under april för dem över 65 år. Denna tidplan kan komma att ändras beroende av tillgången på vaccin.

Jag har en bakomliggande sjukdom, vad gäller för mig?

Du som har en bakomliggande sjukdom kommer kunna få vaccin av den vårdcentral som du är listad på.

Den preliminära tidplanen är att erbjuda dig som tillhör riskgrupp med bakomliggande sjukdom vaccin från april. Tidplanen kan komma att ändras beroende på tillgången på vaccin.

Vilka bakomliggande sjukdomar räknas som riskgrupp?

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes typ 1 och typ 2
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom

Om du genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation under de senaste 12 månaderna eller genomgår dialysbehandling tillhör du en specifik riskgrupp. Vår preliminära tidplan är att kunna erbjuda dig vaccin från april.

Jag är personal och arbetar med omsorg. Vart ska jag gå?

Du ska kontakta din arbetsgivare för att få information om hur du som medarbetare inom kommunal vård och omsorg får vaccin.

Jag är personal och arbetar på LSS boende. Vart ska jag gå?

Du ingår i gruppen omsorgspersonal. Du ska kontakta din arbetsgivare för att få information om hur du som medarbetare inom kommunal vård och omsorg får vaccin.

Jag är inte listad någonstans. Vart ska jag gå?

Om du bor i Stockholms län men inte är listad på någon vårdcentral kan du kontakta valfri vårdcentral.

Jag är listad på en mottagning som ligger långt bort från där jag bor. Vart kan jag gå?

Vår rekommendation är att du i första hand vänder dig till den mottagning där du är listad. En del mottagningar kan ta emot dig på grund av att du befinner dig långt från din listade mottagning men det beror på vaccintillgång.

Hur listar jag mig?

Lista dig hos Attundahälsan genom 1177 (via e-legitimation) eller när du besöker vår mottagning och fyll i en listningsblankett. Mer information om listning här.

Vad gäller för allmänheten?

I takt med att tillgången på vaccin ökar kommer fler att erbjudas vaccin. Då kommer också fler aktörer än vårdcentraler kunna erbjuda vaccinering mot covid-19. På 1177.se finns aktuell information.

Vad ingår i begreppet hemtjänst?

Vi avser personer som har omsorgsinsatser från hemtjänsten, boende på LSS och individer med personlig assistent. Även anhörigvårdade kan ingå om husläkarmottagningen bedömer det.

Vad kostar vaccineringen?

Vaccinering mot covid-19 är kostnadsfri, det vill säga ingen patientavgift tas ut.

Kan jag få sjukresa för att åka och vaccinera mig?

Ja, vaccination berättigar till sjukresa.

Hur går vaccineringen praktiskt till?

Vaccin mot covid-19 ges med två doser. Du bokar in tid för din andra dos i samband med att du får din första dos. Sprutan ges i överarmen. Efter att du fått sprutan ska du vänta 15 minuter innan du går hem.

 Hur går bokning av vaccination till?

Bokningen av vaccinering kommer i första hand att ske via telefon på nr 08 – 120 99 125 samt via vår app Attundahälsan. Information kommer att komma inom kort när bokning för vaccination öppnas.

Kan jag ställa mig i kö för vaccinering?

Nej inte än, mer info om när du kan ställa dig i kö kommer inom kort.

 Varför ska jag vaccinera mig?

För att skydda dig och andra.

 • För din egen skull, för att undvika att bli allvarligt sjuk.
 • För andras skull, för att minska smittan i samhället och skydda dem som är extra sårbara.
 • Vaccin är ett viktigt verktyg för att kunna bromsa smittan.

Jag har redan haft covid-19. Ska jag vaccinera mig?

Vi rekommenderar vaccination även efter genomgången infektion och till den som har antikroppar.

Biverkningar?

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.

Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.

Om du får feber efter vaccination kan du inte utesluta att du är sjuk utan behöver provta dig för covid-19.

Jag är rädd att bedragare ska kontakta mig om vaccin

Om vårdcentralens personal besöker dig i hemmet har vi kommit överens med dig om besöket i förväg och vi visar alltid upp vår tjänstelegitimation.

Vi ber dig aldrig lämna ut bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis BankID, över telefon eller e-post. Om någon okänd kontaktar dig ska du inte lämna ut sådana uppgifter.

 Jag har läst på 1177.se och där finns inget svar på min fråga!

All information om vaccineringen publiceras på 1177.se. Om svaret på din fråga inte finns på 1177.se så beror det på att det tyvärr inte finns något svar ännu.

Mer information

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens senaste information och här kan du läsa vad som står på 1177 om vaccinationen.

Texten uppdateras vid ny information.