Attundahälsan hörselmottagning är en auktoriserad hörselmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Ingen remiss krävs för att komma till oss. Vi erbjuder hörselprov, rådgivning och hörapparatutprovning för dig över 18 år. Vi samarbetar med övriga vårdenheter på Attundahälsan.

Vi är leverantörsoberoende vilket innebär att vi kan välja från olika hörapparatleverantörer. Detta gör att vi tillsammans kommer fram till en lösning som passar dig.

Hörapparater

Vi erbjuder ett brett sortiment av hörapparater. Det finns två sätt gå till väga för att skaffa hörapparater om du är boende i Stockholms län. Det ena alternativet är att välja ur Region Stockholms upphandlade sortiment. Det innebär att man lånar hörapparaterna mot en avgift på 600 kr.

Det andra alternativet är att köpa hörapparater utanför Region Stockholms upphandlade sortiment. Regionen bidrar då med en rekvisition på 2380 kr per apparat som man kan använda att betala hörapparaterna med. Skulle hörapparaterna du vill ha överskrida den kostnaden betalar du mellanskillnaden själv.

Boka tid

Från och med 1/3-21 går det bra att ringa 08-120 99 190 för att boka tid.

Avgifter

Region Stockholm tar en avgift på 100 kr vid alla audionombesök. Frikort gäller. Om du är över 85 år är alla besök avgiftsfria. Om du väljer att gå vidare med hörapparatutprovning betalar du en egenavgift på 600 kr.