Vaccinationer
Vaccin mot Covid-19
Resevaccin
Fästingvaccin (TBE)
Influensavaccin
Övriga vaccinationer
Vaccinationer

Vaccinationer

Vi erbjuder ett komplett utbud av vaccinationer för såväl företagskunder som privatpersoner. En individuell genomgång av medicinsk status och vaccinationsbehov görs tillsammans med våra sjuksköterskor inför varje vaccinationstillfälle

Vaccin mot Covid-19

Vaccin mot Covid-19

Vi hänvisar till informationen på 1177 och regionens vaccinationsmottagningar.

Resevaccin

Resevaccin

Vaccinera dig hos oss inför utlandsresan! Vi tar emot både vuxna och barn och har ett brett sortiment av resevacciner. Vad du behöver beror bland annat på resmål, hur länge du är borta, ditt hälsoläge och dina tidigare vaccinationer. Du får råd hos oss om rätt resemedicinering och om de risker som finns på just ditt resmål.

Läs mer om vaccinationsbehovet för olika länder här.

Var ute i god tid!

Kontrollera vaccinationsbehovet för ditt resmål och planera dina vaccinationer i god tid, helst 6 - 8 veckor innan din planerade avresa. En del vaccin behöver ges vid mer än ett tillfälle innan du reser för att ge fullgott skydd.

Reseapotek

Lyssna gärna med oss om vad som kan vara bra att ha med i ett reseapotek. Tips finns också här.

Fästingvaccin (TBE)

Fästingvaccin (TBE)

Fästingar kan vara bärare av TBE (tick-borne encephalitis). TBE orsakas av ett virus som angriper nervsystemet. Den som smittats av TBE kan få influensaliknande symtom och i allvarligaste fall hjärninflammation och förlamningssymtom. För att minska risken att drabbas av TBE finns vaccin.

Riskområden och riskperiod

I Sverige finns TBE främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt tre fjärdedelar av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren.

Viruset finns också på andra håll i landet. Mer information hittar du här.

Fästingar är aktiva så snart temperaturen är över 6 grader. Det innebär att det finns risk för fästingbett under en stor del av året. Naturligtvis är risken att smittas extra stor under sommarmånaderna då många av oss tillbringar mer tid i naturen.

Vaccination

Du som vistas i områden med smittrisk bör vaccinera dig. Vaccinationen består av tre eller fyra (beroende på ålder) grunddoser, och därefter regelbundna påfyllnadsdoser.

Borrelia

Även borrelia sprids av fästingar. Borrelia är en infektionssjukdom som kan ge symtom från hud, leder och nervsystem. Sjukdomen behandlas med antibiotika. Vaccin mot sjukdomen saknas i dagsläget.

Mer information

Vårdguiden ger mer information om fästingbett, TBE och borrelia.

Influensavaccin

Influensavaccin

Två till tio procent av Sveriges befolkning insjuknar i influensa under perioden december–april varje år. Vid större epidemier kan mer än var femte individ drabbas (källa Socialstyrelsen).

För unga och friska är sjukdomen ofta över inom en vecka. Personer i hög ålder och de med underliggande sjukdomar kan drabbas allvarligare.

Vaccinera dig mot influensa

Vaccination sänker riskerna för att drabbas av influensan och minskar sjukfrånvaron. Under höst och vinter erbjuder vi influensavaccination för att förebygga insjuknande. Varje år kommer nya influensavirus vilket betyder att det krävs ny vaccination inför varje influensasäsong. 

Vaccinationskampanj

Region Stockholm genomför årliga vaccinationskampanjer då personer som tillhör en riskgrupp erbjuds gratis vaccin mot influensa. Till riskgrupperna hör bland annat personer äldre än 65 år, vuxna och barn med vissa kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar samt gravida. Tillhör du ingen riskgrupp men ändå vill vaccinera dig är du också välkommen till vår vaccinationsmottagning, men står för kostnaden av vaccinet själv.

Attundahälsan deltar i vaccinationskampanjerna och vi publicerar information här när vaccinationer pågår.

Mer information om influensa hittar du här.

Pneumokockvaccin

Pneumokockbakterier är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion. Vaccin mot pneumokocker rekommenderas bland annat till dig som är 65 år eller äldre.

Pneumokockvaccin ingår även den i Stockholms Läns Landstings vaccinationskampanj vilket betyder att du som tillhör en riskgrupp inte behöver betala för vaccinet själv.

Mer information om pneumokockvaccin finns här.

Övriga vaccinationer

Övriga vaccinationer

Arbetsrelaterad vaccination

Vi utför förebyggande vaccination för personal som arbetar i miljöer med ökad risk för smittspridning och för arbetsrelaterade sjukdomar.

Kontakta oss för råd om rätt vaccinationsprogram för olika personalgrupper.

Övriga vaccin

Vi erbjuder även andra vaccinationer såsom:

  • HPV-vaccin mot livmoderhalscancer. Läs mer här.
  • Stelkrampsvaccin vid akuta skadetillfällen eller djurbett