Nyheter

OBS!

2022-03-03 11:05

Ny patientavgift från den 1/4-2022 med enhetstaxa 250 kr, som gäller vid alla besök på vårdcentralen oavsett vilken yrkeskategori man besöker.
(Läkare, distriktssköterska, diabetessköterska, sjuksköterska, undersköterska, medicinsk fotvård, psykoterapeut, psykolog, kurator)

KRAV PÅ MUNSKYDD VID BESÖK PÅ ATTUNDAHÄLSAN

2022-03-01 10:32

OBS! För att minska risken för smittspridning av covid-19 behöver alla besökande till Attundahälsan bära munskydd. Anhöriga tillåts inte komma dock med undantag för minderårig patient (då endast en förälder).

Medicinsk fotsjukvård

2021-12-03 10:12

Från 1/1-2022 erbjuder vi medicinsk fotsjukvård. För tidsbokning var god ring 08-120 99 125

Psykosociala insatser för barn och unga (6-17 år)

2021-12-03 10:12

Från 1/12-2021 kommer vi att tillhandahålla psykosociala insatser för barn och unga (6-17 år) med mild till måttlig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Vi behandlar exempelvis sömnbesvär, stress, relationsproblem, depression, trots och utagerande, ångestproblematik, fobier, tics samt lindrigt till måttligt tvångssyndrom. För tidsbokning var god ring 08-120 99 125

Vaccination mot covid-19

2021-11-01 15:22

Om du vill vaccinera dig mot covid-19 rekommenderar vi dig att i första hand vända dig till en vaccinationsmottagning för att snabbt få din vaccination. All vaccination mot covid-19 är kostnadsfri.

Betalning vid videobesök

2021-07-07 14:35

Från 5/7-21 sker ingen kortbetalning i samband med videobesök, utan fakturan kommer skickas hem.
OBS! Detta gäller ej om man har frikort, barn/unga under 18 år, samt om man fyllt 85 år.