Asbest / Kvartsdamm
Dykning
Fallskärm
Friskhetsintyg
Isocyanater / Härdplaster
Körkort (högre behörighet, taxi)
Livförsäkring
Mast / Stolpe
Nattarbete
Nyanställning
Personförsäkring
Sjöfolk
Spårbundet
Utlandsstudier
Vibration / Handintensivt arbete
Övriga intyg
Asbest / Kvartsdamm

Asbest / Kvartsdamm

Asbest är ett samlingsnamn på fler mineraler som kan orsaka allvarliga sjukdomar. Personer som arbetar inom byggbranschen kan riskera att bli utsatta för asbestdamm. Enligt arbetsmiljöverket krävs medicinska kontroller för den som kan exponeras för asbest.

Kontakta oss för mer information samt tidsbokning.

Dykning

Dykning

När du ska gå en utbildning för dykcetrifikat har de flesta utbildningsföretagen medicinska krav som innebär en medicinsk genomgång av din hälsa som ska intyga att du är frisk nog för att klara av den fysiska ansträngningen vid dyk. Hos oss får du hjälp med en läkarkonsultation som utfärdar dykintyg.

Fallskärm

Fallskärm

Under ett fallskärmshopp utsätts kroppen för stor fysisk ansträngning. Därför krävs en läkarundersökning för att fastställa att du är medicinsk lämplig om du själv ska bli certifierad hoppare. Om du varit certifierad hoppare med ett uppehåll på minst tre år, kräver också Svenska Fallskärmsförbundet ett läkarintyg. Efter du har fyllt 60 år krävs en läkarundersökning varje år.

Läs mer på Svenska Fallskärmsförbundet om krav på läkarintyg här.

Kontakta oss för mer information samt bokning av tid!

Friskhetsintyg

Friskhetsintyg

Vid vissa tillfällen (till exempel vissa idrottsevenemang i Sverige eller utomlands) kräver arrangören ett friskhetsintyg. Dessa kan se olika ut beroende på vilken aktivet som ska utföras och i vilket land. Kontakta arrangören av det evenemang du ska delta i för att få reda på exakta krav av medicinsk undersökning. Vi hjälper sedan till med intyget!

Isocyanater / Härdplaster

Isocyanater / Härdplaster

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2919:3) finns krav på arbetsgivaren att medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska utföras om en arbetstagare kommer sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för till exempel diisocyanater, organiska syraanhydrider eller isocyanater som bildas när ett ämne bryts ned i mindre beståndsdelar vid uppvärmning. Den medicinska kontrollen ska göras innan arbete påbörjats och sedan följas upp med regelbundna kontroller.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida om Medicinska kontroller i arbetslivet här.

Körkort (högre behörighet, taxi)

Körkort (högre behörighet, taxi)

Om du har körkort med högre behörighet behöver detta förnyas vart femte år. Vi hjälper dig med det medicinska intyget inklusive syntest. Du får med dig intyget direkt i handen och kan skicka in det till Transportstyrelsen samma dag.

Läs mer på Transportstyrelsen här om förlängning av körkortet.

Livförsäkring

Livförsäkring

Om du ska teckna en livförsäkring kräver ofta försäkringsbolaget att du genomgår en läkarundersökning. Vi erbjuder hälsokontroller och läkarundersökningar som samtliga försäkringsbolag kräver. Ta reda på vad ditt försäkringsbolag har för krav och kontakta oss för mer information och tidsbokning!

Mast / Stolpe

Mast / Stolpe

För att säkerställa att personer som arbetar på hög höjd har tillräckligt god hälsa för sina arbetsuppgifter ska ett läkarintyg utfärdas. Enligt arbetsmiljöverket krävs en medicinsk kontroll av de personer som arbetar på hög höjd.

Kontakta oss för mer information samt tidsbokning!

Nattarbete

Nattarbete

Om du eller dina anställda sysselsätts eller kommer sysselsättas med nattarbete kräver Arbetsmiljöverket (AFS 2019:3) ett intyg på att personen inte löper risk för ohälsa på grund av nattarbete. Intygen ska göras med viss intervall från att personen ska börja med nattarbete och sedan kontinuerligt under tiden personen fortsätter med detta. Intyget innefattar ett besök hos sjuksköterska samt ett besök hos läkare. Vi hjälper dig eller ditt företag med detta lagstadgade intyg.

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

Nyanställning

Nyanställning

Vid nyanställning kan ett läkarintyg utfärdas för att understryka att personen kan utföra de tänkta arbetsuppgifterna. Man kan även komplettera en nyanställningsundersökning med till exempel drog- och alkolholanalyser.

För mer information eller bokning av tid, kontakta oss.

Personförsäkring

Personförsäkring

Vid tecknande av personförsäkringsavtal krävs oftast ett läkarintyg. Vi kan hjälpa till med det! Kontakta oss för mer information samt tidsbokning!

Sjöfolk

Sjöfolk

Alla som arbetar på sjön måste enligt nationella regelverk ha ett speciellt läkarintyg. Beroende på situation så måste du som sjöman ha just läkarintyg för sjöfolk. Det gäller till exempel vid vissa utbildningar, vid ansökan om behörighet som sjöfartsbefäl eller vid sjötjänstgöring. Vi har läkare som är anslutna till Transportstyrelsens Sjöläkarwebb!

För mer information om kraven på läkarintyg, se här.

Kontakta oss för mer information samt tidsbokning!

Spårbundet

Spårbundet

Vid arbete på eller vid spår krävs en medicinsk undersökning. Undersökningen görs regelbundet med olika intervall beroende på ålder.

Läs mer på Transportstyelsen här.

Kontakta oss för mer information eller bokning av tid!

Utlandsstudier

Utlandsstudier

Ska du studera utomlands? Många länder och skolor kräver ett medicinskt intyg samt kompletta vaccinationer i samband med ansökan. Vi kan hjälpa till med båda delarna!

Kontakta oss för mer information samt bokning!

Vibration / Handintensivt arbete

Vibration / Handintensivt arbete

Arbetsmiljöverket kräver medicinska kontroller vid exponering för vibrationer och handintensivt arbete. Kontrollen ska genomföras innan personen påbörjar arbetet samt återkommande med högst tre års mellanrum vid pågående arbete. Det krävs även en undersökning inom en månad från det att arbetsgivaren fått kännedom om att en arbetstagare visar tecken på nytillkommen eller förvärrad vibrationsskada eller skada relaterat till handintensivt arbete.

Läs mer om medicinska kontroller i arbetslivet här.

Kontakta oss för mer information samt tidsbokning!

Övriga intyg

Övriga intyg

Vi kan hjälpa till med i stort sett alla typer av intyg. Kontakta oss för mer information samt tidsbokning.